Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΑΡΤΑ-Παρεμβάσεις στο «θεατράκι»της Αμβρακίας

Πράσινο φως για τη δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης του έργου αντιστήριξης του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας προϋπολογισμού 205.000 ευρώ, έδωσε η Διαχειριστική ...
Αρχή της Περιφέρειας.