Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Σεμινάριο στο στελεχικό δυναμικό και σε αιρετούς του Δήμου Πρέβεζας


Συνάντηση εργασίας /σεμινάριο στο πλαίσιο Στρατηγικού Σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε σήμερα στο στελεχικό δυναμικό και σε αιρετούς του Δήμου Πρέβεζας, από το Έργο Τεχνικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Τεχνικής Βοήθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης με κεντρικό εισηγητή τον Paul Hildreth εμπειρογνώμονα του...
Συμβουλίου της Ευρώπης και από πλευράς της ΕΕΤΑΑ την Γεωργία Γκόνου , Διευθύντρια Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης. Μετά την αρχική ενημέρωση ακολούθησαν εργαστήρια με την μορφή διαδοχικών συναντήσεων εργασίας με τις διευθύνσεις του Δήμου, ώστε οι ομιλητές -έχοντας σχηματίσει μια πληρέστερη εικόνα-να συνδράμουν στην εξειδικευμένη αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δράσης και την εκπόνηση και παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου. Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαΐλης ο οποίος και συμμετείχε στην αρχική παρουσίαση, ενώ στις συναντήσεις συμμετείχαν οι διευθύνσεις του Δήμου (Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών) καθώς επίσης και στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α .Π της ΝΕ.ΔΗ.Κ.ΕΠ και του Λιμενικού Ταμείου.