Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο ΦΟΔΣΑ


Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε ήδη το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Σκοπός είναι η διαμόρφωση ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου πλήρως...
εναρμονισμένου με το κοινοτικό και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο.