Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Έφραξαν αποστραγγιστικό κανάλι,για να εγκλωβίσουν ψάρια!!!


Ο Γ.Ο.Ε.Β. Ιωαννίνων μετά από επιτόπιο έλεγχο στα αρδευτικά- αποστραγγιστικά κανάλια του Οργανισμού, διαπίστωσε την ύπαρξη ιδιοκατασκευής κάθετα στη ροή του αρδευτικού- αποστραγγιστικού τσιμέντινου καναλιού παράλληλα με την κεντρική τάφρο Λαψίστας. Η εν λόγω κατασκευή αποτελούνταν από σιδερένιους σωλήνες συνδυασμένους με πλέγμα που έφραζε κάθετα τη διατομή του...
καναλιού συγκεντρώνοντας καλάμια και φερτά υλικά, με αποτέλεσμα την ανύψωση της στάθμης του νερού στα ανάντι του καναλιού. Η κατασκευή κατέληγε σε δίχτυ σε χωνιόμορφο σχήμα («βολκός») με σκοπό την αλιεία. Οι παραπάνω διαπιστώσεις έγιναν παρουσία ανδρών περιπολικού της Αστυνομίας, ασκήθηκε μήνυση κατ’αγνώστου και η ιδιοκατασκευή απομακρύνθηκε. Σημειώνεται ότι κάθε παρέμβαση στις εγκαταστάσεις του Γ.Ο.Ε.Β. από αγνώστους, χωρίς την έγκρισή του, πέραν του ότι είναι παράνομη, μπορεί να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και ανεξέλεγκτες ζημιές, τόσο στις ίδιες τις εγκαταστάσεις, όσο και σε παρακείμενη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, καθώς και κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Για τον λόγο αυτό θα απομακρύνεται και θα καταστρέφεται και οι υπαίτιοι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου.