Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΗΠΕΙΡΟΣ-Απαγόρευση αλιείας καραβίδας

Απαγορεύεται από τις 15 Φεβρουαρίου η αλιεία καραβίδας στον ποταμό Καλαμά και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα. Η απαγόρευση ειδικά για την Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου ισχύει έως τις 31 Μαΐου. Στόχος της...
σχετικής απόφασης της Περιφέρειας είναι η προστασία της αναπαραγωγής.