Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- Διαλέξεις Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας


Το Πρόγραμμα Σεμιναρίων Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας για το εαρινό εξάμηνο φιλοξενεί διαλέξεις που διοργανώνονται από τον Τομέα Ιστορίας Νεότερων Χρόνων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη  Ιστορία-Λαογραφία». Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
- Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου  Νίκος Τζαφλέρης (ΕΑΠ/Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)  Η μεταπολεμική βοήθεια της American Jewish Joint Distribution Committee στους Εβραίους της Ελλάδας  - Τετάρτη 14 Μαρτίου  Δημήτρης Κοντογεώργης (ΕΑΠ/Ιόνιο Πανεπιστήμιο)  Από την «βαλκανική» πολυγλωσσία στην εθνική «μονογλωσσία»; Τα ελληνικά στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (1770-1866). Από γλώσσα των αρχηγεσιών σε ιδίωμα μίας μειονότητας  - Τετάρτη 28 Μαρτίου  Χρήστος Ευσταθίου (Πανεπιστήμιο Warwick)  Νεότερες και σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιστορία της εργασίας. Ο αγγλοσαξωνικός χώρος  - Τετάρτη 25 Απριλίου  Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)  Η επισιτιστική πολιτική της Βενετίας στα Ιόνια Νησιά  - Τετάρτη 9 Μαΐου  Γιώργος Κουτζακιώτης (ΙΙΕ/ΕΙΕ)  Κούρσος και επιχειρηματική δραστηριότητα στο Αιγαίο: Η περίπτωση της Μήλου κατά τον πόλεμο του Μοριά (1684-1699)  - Τρίτη 22 Μαΐου  Γιάννης Παπαθεοδώρου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)  Το μελάνι και το αίμα. Λόγοι περί εγκλημάτων και ποινών στον 19ο αιώνα  Οι διαλέξεις απευθύνονται και στο ευρύ κοινό και πραγματοποιούνται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα Ιστορίας Νεότερων Χρόνων, κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής (α΄ όροφος), στις 18.00.