Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Ανάδοχος για τη σύνδεση Ιόνιας με Τζουμέρκα

Η Ο.Ε. ανέδειξε τον  ανάδοχο (ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ) του έργου «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβου της Ιόνιας Οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων- Γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ που αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα υποδομής της τρέχουσας προγραμματικής...
περιόδου και το οποίο αναμένεται να δώσει αναπτυξιακή ώθηση στην ενιαία περιοχή των Τζουμέρκων.