Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας-Αρχίζει η περίοδος υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις υπηρεσίες

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας ενημερώνει τους πολίτες ότι αρχίζει η περίοδος υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις υπηρεσίες μας, από την  1 Φεβρουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2018.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ένταξης, τις εργάσιμες ημέρες, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στη διεύθυνση Κύπρου 17,Καναλάκι Πρεβέζης.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
1. Έλληνες πολίτες κάτοικοι του...
Δήμου
2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου
3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας
Το βασικό κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα και συνάμα υπολογίζεται η οικογενειακή κατάσταση, η ανεργία, το ποσοστό αναπηρίας, το ενοίκιο, καθώς επίσης και το δάνειο α΄ κατοικίας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1)Φωτοαντίγραφα Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας όλων των ενήλικων μελών της οικογενείας ή διαβατηρίων
2)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας(ΔΕΗ,νερό)
4)Εκκαθαριστικό σημείωμα όλων των ενήλικων μελών της οικογενείας
5)Ε1 όλων των ενήλικων μελών της οικογενείας
6)Ε9 όλων των ενήλικων μελών ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών
7)Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχος ΤΕΒΑ
8) Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του αιτούντος.
Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
1)Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, όλων των ενήλικων μελών
2)Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής και ποσοστό αναπηρίας (Α.Μ.Ε.Α.)
3)Μισθωτήριο συμβόλαιο(σε περίπτωση ενοικίου)
4)Τραπεζικό έγγραφο βεβαίωσης δανειακής σύμβασης πρώτης κατοικίας
5) Σε περίπτωση μεταναστών ή ομογενών, ΕΤΑΚ από το Υποθηκοφυλακείο της χώρας γέννησης, διαβατήρια και άδειες διαμονής σε ισχύ για όλα τα μέλη της οικογένειας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο 26840-29232 ή να μας βρείτε στη διεύθυνση Κύπρου 17,(εμπορικό κέντρο) στο Καναλάκι Πρεβέζης.