Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες του Δήμου Πρέβεζας

Δύο προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και νέες τεχνικές πωλήσεων» διάρκειας 40 ωρών θα υλοποιηθούν στην Πρέβεζα το αμέσως επόμενο διάστημα, από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ Ιωαννίνων. Τα προγράμματα διάρκειας 40 ωρών απευθύνονται σε επαγγελματίες του Δήμου Πρέβεζας από τον χώρο των...
Βιβλιοπωλείων, των Καταστημάτων Τουριστικών Ειδών και των Παιχνιδιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Δήμο της Πρέβεζας- Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης-Παπαγεωργίου Αγγελική τηλ.2682360634.