Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Προσκλήσεις 824.000 ευρώ προς δήμους Πρέβεζας, Ζηρού και Πάργας για μηχανήματα έργου και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Δύο προσκλήσεις συνολικού προυπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, μία για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ύψους 60 εκατ. ευρώ και μία για την υλοποίηση έργων συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ύψους 50 εκατ. ευρώ, με τις οποίες ενεργοποιείται το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων – «ΦιλόΔημος ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών υπέγραψε ο Υπουργός Πάνος Σκουρλέτης.Με το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», το υπουργείο Εσωτερικών σκοπεύει στην ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και...
δίκαιης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Γραφείο του βουλευτή Πρέβεζας Κώστα Μπάρκα , με την πρώτη πρόσκληση (προυπολογισμού 60 εκατ. ευρώ) οι δήμοι μπορούν να προμηθευτούν καινούρια μηχανήματα έργου με ανώτατα όρια χρηματοδότησης για τον Δήμο Πρέβεζας τα 185.000 ευρώ, για τον Δήμο Ζηρού τα 170.000 ευρώ και τον Δήμος Πάργας 160.000 ευρώ.Η δεύτερη πρόσκληση που αφορά την συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προυπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ και έχει ως στόχο την επιπρόσθετη χρηματοδότηση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των δήμων για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, καθώς και των αύλειων χώρων τους.Τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης των δήμων του νομού Πρέβεζας είναι τα εξής: Δήμος Πρέβεζας 181.600 ευρώ, Δήμος Ζηρού 64.900 ευρώ και Δήμος Πάργας 62.600 ευρώ.