Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Ευθύνη του δήμου Ιωαννιτών η βελτίωση-συντήρηση της 4ης Επαρχιακής Οδού (Κατσικάς-Καστρίτσα-Βασιλική)

Τι αναφέρει σε απάντησή του το υπουργείο Υποδομών στον Γιαννιώτη δικηγόρο Πάνο Παπασπύρου
Ο Γιαννιώτης δικηγόρος Πάνος Παπασπύρου, μη μπορώντας να παραμείνει άλλο θεατής μπροστά στο «θέατρο του παραλόγου» αναφορικά με τις ευθύνες για την επικινδυνότητα της 4ης Επαρχιακής Οδού, που συνδέει τον Κατσικά με την Καστρίτσα και τη Βασιλική, ανέλαβε μέσω αλληλογραφίας με το υπουργείο Υποδομών να λύσει το... μυστήριο των ευθυνών. Πιο συγκεκριμένα, στις 09/10/2017 απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στην οποία περιέγραφε το...
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εξαιτίας της επικινδυνότητας του συγκεκριμένου επαρχιακού δρόμου, που βρίσκεται εντός του διευρυμένου Καλλικράτειου δήμου Ιωαννιτών. Σε απάντησή του στις 15/12/2017 το υπουργείο Υποδομών γνωστοποιεί προς τον Γιαννιώτη δικηγόρο ότι η αρμοδιότητα για την αναβάθμιση, βελτίωση και συντήρηση των οδών ανήκει στους οικείους Ο.Τ.Α. και ότι το Υπουργείο Υποδομών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα του Δήμου Ιωαννιτών, έχει προβεί εντός του 2017 σε χρηματοδότηση του Δήμου Ιωαννιτών με το ποσό των 1.000.000,00 ευρώ συνολικά για συντήρηση του οδικού δικτύου του.