Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Στις 22 Απριλίου οι εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησής του. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε ολόκληρη τη χώρα στις 22 Απριλίου, ημέρα Κυριακή, από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.Καλούνται όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυμούν να εκλεγούν στα...
Όργανα Διοίκησής του, να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέχρι και τις 13 Μαρτίου. Γίνονται δεκτές οι υποψηφιότητες για την εκλογή αντιπροσώπων ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών, που υποβάλλονται από συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους με δήλωσή τους προς το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..