Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΕΒΕΖΑ:Συνεργασία του Δήμου με το ΙNE-ΓΣΕΕ

Πλαίσιο συνεργασίας για την υποστήριξη εργαζομένων και ανέργων του Δήμου Πρέβεζας υπέγραψε ο Δήμος Πρέβεζας και το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ της Πρέβεζας με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων και υπηρεσιών που αφορούν την υλοποίηση δράσεων εξειδικευμένης πληροφόρησης και συμβουλευτικής των εργαζομένων και των ανέργων πολιτών του Δήμου Πρέβεζας με έμφαση στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων, της..
απασχόλησης και της συμβολής στην αντιμετώπιση της ανεργίας.Το Ινστιτούτο Εργασίας διαθέτει τεχνογνωσία και έχει αναπτύξει και λειτουργεί “Δίκτυο υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων” που ενημερώνεται με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι εντελώς δωρεάν.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν απευθύνοντας σχετικό ερώτημα για τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης, τις συνθήκες εργασίας, την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία, τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων , τις συνδικαλιστικές δομές στον κλάδο και την επιχείρηση που εργάζονται και όποιο άλλο παρόμοιο ζήτημα τους απασχολεί.Επίσης τους δίνεται δυνατότητα βελτίωσης των επαγγελματικών τους προσόντων, επικαιροποίησης του βιογραφικού τους αλλά και πιστοποίησης των γνώσεών τους.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ που βρίσκονται στην περιοχή Μακρυολούτσα Πρέβεζας και στο τηλέφωνο 2682026969.