Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Ξεμπλόκαρε το Κτηματολόγιο Θεσπρωτίας

Ήρθησαν οι διαδικαστικές και δικαστικές εκκρεμότητες και πλέον προχωράει κανονικά η 4η φάση κτηματογράφησης και στη Θεσπρωτία. Με βάση τις σχετικές συμβάσεις οι ανάδοχοι των έργων έχουν περιθώριο 8 μηνών από την υπογραφή της...
σχετικής σύμβασης προκειμένου να ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους πολίτες.