Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Σχέδιο ένταξης των Ρομά της Άρτας

Το Δ.Σ. Άρτας ενέκρινε ομόφωνα σχέδιο που προβλέπει την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη δημιουργία προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης των Ρομά, που μένουν μόνιμα στην πόλη. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ξεπερνά το 1,1 εκατ. και προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία δομών υγείας, εκπαίδευσης και...
προώθησης της απασχόλησης. Στο Δήμο Άρτας υπάρχουν 3 μόνιμοι καταυλισμοί των Ρομά. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι τραγικές και η εγκληματικότητα ανθεί.