Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

ΑΡΤΑ:Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στο Δήμο Ν. Σκουφά


Με την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας επί των τευχών δημοπράτησης ανοίγει ο δρόμος για τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στο Δήμο Ν. Σκουφά Άρτας. Το έργο...
προϋπολογισμού περίπου 13 εκατ. ευρώ θα μετεφέρει προς επεξεργασία τα λύματα των χωριών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς.