Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Ο ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ» ΖΗΤΑΕΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Πτυχιούχος ΑΕΙ τμήματος:
Μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών & πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών.
Πληροφορικής.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
-Άριστες γνώσεις...
τεχνικών θεμάτων.
-Επισκευή υπολογιστών, laptop, Serves, αναβάθμιση, ghost, εγκατάσταση windows και windows server.
Άριστη γνώση δικτυακών θεμάτων (δομημένη καλωδίωση, switches,
routers κ.λ.π).
-Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού SQL SERVER
- Domain server administration (policies) & exchange server
administration.
-Άριστες γνώσεις πάνω στο security Network security (firewalls)
Dlp Endpoint security
- Γνώσεις μηχανογραφημένης λογιστικής ( προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση) .
- Επιθυμητή ηλικία μέχρι 35 ετών.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα των προσόντων.
 -Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
- Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Θα υπάρξει εμπιστευτικότητα ως προς της πληροφορίες που θα
αποσταλούν και όλες οι επαφές θα γίνουν με εχεμύθεια.
Αποστολή Βιογραφικών e- mail: cv@pindos-apsi.gr
Πληροφορίες 2651057507