Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Εγκατάσταση της γ-camera Symbia SIEMENS στο διαγνωστικό κέντρο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Έναρξη λειτουργίας του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής

Ένα σημαντικό κενό στον υγειονομικό χάρτη της Ηπείρου καλύφθηκε με την εγκατάσταση
της γ-camera Symbia SIEMENS στο διαγνωστικό κέντρο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και την έναρξη λειτουργίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Στο ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ πραγματοποιούνται εξετάσεις που είναι γνωστές ως
«σπινθηρογραφήματα».Μέχρι σήμερα ανάλογες εξετάσεις πραγματοποιούνταν μόνο...
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.Στο διαγνωστικό κέντρο Ιπποκράτειο Ιωαννίνων διενεργούνται όλες οι εξετάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την χρήση της γ-camera. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
-Σπινθηρογραφήματα Μυοκαρδίου
-Σπινθηρογραφήματα Οστών
-Σπινθηρογράφημα Θυρεοειδούς
Σ-πινθηρογράφημα Ήπατος
-Σπινθηρογράφημα Σπληνός κλπ
Οι εξετάσεις αυτές καλύπτονται οικονομικά από τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά
ταμεία.