Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Υποβολή προτάσεων Στρατηγικής “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων”

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1984/15-11-2017 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, που αφορά την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων” (ΤΑΠΤοΚ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο...
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ», ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), διοργανώνει ενέργειες ενημέρωσης /διαβούλευσης, με στόχο το σχεδιασμό του νέου τοπικού προγράμματος ΤΑΠΤοΚ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σε περιοχές εφαρμογής του ΤΑΠΤοΚ/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας).
Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας στις ενέργειες διαβούλευσης /ενημέρωσης.
Η ενημερωτική συνάντηση /διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 στις 11:00 π.μ. στο Συνεδριακό  Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου (Στοά Σάρκα, Ν. Ζέρβα 28-30, 2ος όροφος) στα Ιωάννινα. Στην ενημερωτική συνάντηση /διαβούλευση, οι φορείς της περιοχής, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν απόψεις, ιδέες και προτάσεις για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Επιπλέον, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ενημερωτικό υλικό, καθώς και να συμπληρώσουν /υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις απόψεις /προτάσεις τους σε σχετικό έντυπο- link που θα βρουν αναρτημένο στην ιστοσελίδα της «Ήπειρος Α.Ε.» www.epirussa.gr από την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017.
Για την «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»

Ντέτσικας Κωνσταντίνος
Πρόεδρος ΔΣ