Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

ΑΡΤΑ-Πρώτος αναδείχτηκε ο συνδυασμός «Μαζί για το Επιμελητήριο» με επικεφαλής τον κ. Χρήστο Κολιό

Πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας .
Ψήφισαν συνολικά 832 μέλη του Επιμελητηρίου Άρτας.
Πρώτος συνδυασμός αναδείχτηκε ο συνδυασμός  «Μαζί για το Επιμελητήριο» με επικεφαλής τον κ. Χρήστο Κολιό με ποσοστό 42,28% και 9 έδρες, δεύτερος αναδείχτηκε ο συνδυασμός «Επιχειρούμε Μαζί» με επικεφαλής τον κ. Γιάννη...
Γκολομάζο με ποσοστό 33% και 7 έδρες και τρίτος ο συνδυασμός «Επιμελητηριακή αλλαγή» με  επικεφαλής τον Δημήτρη Χουλιάρα ποσοστό 24,72% και 5 έδρες,
Αναλυτικά:
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
Ψήφισαν 381, Άκυρα – Λευκά: 12
«Μαζί για το Επιμελητήριο» - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΟΣ: 162 ψήφοι, Έδρες: 4
«Επιχειρούμε Μαζί» -ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 106 ψήφοι , Έδρες:2
«Επιμελητηριακή αλλαγή» - ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 101 ψήφοι ,  Έδρες:2
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Ψήφισαν 216, Άκυρα – Λευκά: 14
«Μαζί για το Επιμελητήριο» - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΟΣ:  75 ψήφοι, Έδρες:2
«Επιχειρούμε Μαζί» -ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 87 ψήφοι, Έδρες:3
«Επιμελητηριακή αλλαγή» - ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 40 ψήφοι,  Έδρες: 1
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ψήφισαν 235,  Άκυρα – Λευκά:9
«Μαζί για το Επιμελητήριο» - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΟΣ:  100 ψήφοι,   Έδρες:3
«Επιχειρούμε Μαζί» -ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 70 ψήφοι, Έδρες:2
«Επιμελητηριακή αλλαγή» - ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 56 ψήφοι,  Έδρες: 2
Πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας .
Ψήφισαν συνολικά 832 μέλη του Επιμελητηρίου Άρτας.
Πρώτος συνδυασμός αναδείχτηκε ο συνδυασμός  «Μαζί για το Επιμελητήριο» με επικεφαλής τον κ. Χρήστο Κολιό με ποσοστό 42,28% και 9 έδρες, δεύτερος αναδείχτηκε ο συνδυασμός «Επιχειρούμε Μαζί» με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Γκολομάζο με ποσοστό 33% και 7 έδρες και τρίτος ο συνδυασμός «Επιμελητηριακή αλλαγή» με  επικεφαλής τον Δημήτρη Χουλιάρα ποσοστό 24,72% και 5 έδρες,
Ειδικότερα, έλαβαν ανά τμήμα:
Εμπορικό:  Ψήφισαν 381, Άκυρα – Λευκά: 12
Κολιός 162, Έδρες: 4
Γκολομάζος 106, Έδρες:2
Χουλιάρας 101,  Έδρες:2
Μεταποίηση: Ψήφισαν 216, Άκυρα – Λευκά: 14
Κολιός 75, Έδρες:2
Γκολομάζος 87, Έδρες:3
Χουλιάρας 40,  Έδρες: 1
Υπηρεσιών:  Ψήφισαν 235,  Άκυρα – Λευκά:9
Κολιός 100,   Έδρες:3
Γκολομάζος 70, Έδρες:2
Χουλιάρας 56,  Έδρες: 2