Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-Με την απόφαση του ΣτΕ ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση της απλής, ρεαλιστικής και αξιόπιστης μελέτης μου...

Για λόγους αντικειμενικής ενημέρωσης, πληροφορούμε τη Γιαννιώτικη Κοινωνία και όχι μόνον, ότι:
Με την υπ’ αριθ. 1005/2013 (ΦΕΚ 2292Β’/2013) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, είχε εγκριθεί το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της Ηπείρου και των Ιονίων νήσων, στο πλαίσιο της...
Οδηγίας 2000/60 για «τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων».
Στο Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβανόταν και η προτασή μας, σε επίπεδο μελέτης, για:
Ύδρευση των Νομών της Ηπείρου και των Ιονίων νήσων.
Εμπλουτισμό της λίμνης των Ιωαννίνων.
Άρδευση του ευρύτερου λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
Παραγωγή «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατά της ως άνω (υπ’ αρ. 1005/2013) απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ασκήθηκε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από ορισμένες Οικολογικές Οργανώσεις (WWF ΕΛΛΑΣ, κλπ) με την υπ’ αρ. Α.Κ. 4597/17-11-2013 πράξη τους, με σκοπό την ακύρωσή της.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), Ε’ Τμήμα, εξέδωσε την υπ’ αριθ. 2936/15-11-2017 απόφαση, η οποία είναι απορριπτική και βρίσκεται στο στάδιο της καθαρογραφής.
Με αυτή την απόφαση του ΣτΕ ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση της απλής, ρεαλιστικής και αξιόπιστης μελέτης μου, για πολλαπλή, πολυδύναμη και φιλική προς το περιβάλλον χρήση του νερού: Ύδρευση, Εμπλουτισμό της λίμνης Παμβώτιδας, Άρδευση, Παραγωγή «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας.
Το έργο θα ενισχύσει ουσιαστικά την ύδρευση των πόλεων και οικισμών Ηπείρου και Ιονίων νήσων, θα ωφελήσει τη ΔΕΗ, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας, στον εμπλουτισμό της Παμβώτιδας και την εξυγίανση του οικοσυστήματός της, θα τονώσει την Γιαννιώτικη Κοινωνία και την Εθνική Οικονομία.


Με αγάπηΕλευθέριος Στ. Καλογιάννης