Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΕΒΕΖΑ-Ομόφωνη έγκριση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο,της μελέτης για την επισκευή των κρηπιδωμάτων του παραλιακού μετώπου


Την μελέτη που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας και αφορά το έργο "Επισκευή κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας", προϋπολογισμού 1.431.845,83 ευρώ ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας. Η μελέτη η οποία θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Υπουργείο Οικονομίας και...
Ανάπτυξης αφορά το παραλιακό μέτωπο (από οδό Ελ.Βενιζέλου έως την προβλήτα των Ferry Boat) και για μήκος περίπου 500 μέτρα. Ειδικότερα θα γίνουν επεμβάσεις στο παραλιακό λιθόκτιστο μέτωπο το οποίο θα αποκατασταθεί με τοποθέτηση σακολίθων από σκυρόδεμα και απόφραξη των οπών που έχουν δημιουργηθεί από την αφαίρεση των λίθων του λιθόκτιστου μετώπου, καθώς και η κατά περίπτωση πλήρωση των κενών με ύφαλο σκυρόδεμα. Επίσης θα κατασκευαστεί η ανωδομή του κρηπιδώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ θα δημιουργηθεί εξέδρα σε πρόβολο, για την εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών στα ελλιμενιζόμενα σκάφη, η οποία θα φέρει όλες τις απαραίτητες για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση εργασίες.Μετά την ολοκληρωση των επεμβάσεων θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του πεζόδρομου.