Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Καταδικάζει την άσκηση βίας κατά των εργαζομένων και το ΔΣ του "Συνδικάτου Εργαζομένων Μεταφορών Περ. Ηπείρου και Ν. Κέρκυρας"

Το ΔΣ του "Συνδικάτου Εργαζομένων Μεταφορών Περ.
Ηπείρου και Ν. Κέρκυρας" καταδικάζει με τον πιο ξεκάθαρο
τρόπο την άσκηση βίας κατά των ίδιων των εργαζομένων στα
MARKET IN και συγχρόνως κατά των εκπροσώπων τους.
Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να ποινικοποιούνται οι
αγώνες των εργαζομένων που μάχονται για το ίδιο το
δικαίωμα στην εργασία....

Είναι διάχυτη στην τοπική μας κοινωνία η αίσθηση ότι η
εργοδοσία επιβάλλεται στους εργαζομένους με την βία.
Τι δεν αντιλαμβάνεται κάποιος για το τι ζητούν οι
εργαζόμενοι από την εργοδοσία και για τα οποία έχει
δεσμευτεί;
ΤΟ ΠΡΟΦΑΝΕΣ
"ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥΣ"
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ O Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ