Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Διαχειριστικές μελέτες δασών προωθεί ο Δήμος Ζαγορίου

Στην προώθηση πέντε Διαχειριστικών μελετών δημοτικών δασών, αλλά  και των αναγκαίων πινάκων υλοτομίας προχώρησε το 2017 ο Δήμος  Ζαγορίου.  Παρόλο που οι διαγωνισμοί συνέπεσαν με την αλλαγή της νομοθεσίας  για τις αναθέσεις έργων και μελετών, έγινε μεγάλη προσπάθεια από το  Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και ιδιαίτερα τους Δασολόγους,  για να προχωρήσει η διαδικασία.  Πρόκειται για αναγκαίες παρεμβάσεις, αφενός για να στηριχθεί το  εισόδημα των δασεργατών από την...
εκμετάλλευση του δασικού πλούτου  της περιοχής και, αφετέρου για την αξιοποίηση των παραγωγικών  δασών και προς όφελος του Δήμου με τα έσοδα που προκύπτουν.  Η μια Διαχειριστική Μελέτη έχει ήδη συνταχθεί και βρίσκεται ένα βήμα  πριν την έγκρισή της από τις Δασικές Υπηρεσίες, μια συντάσσεται από  την Τεχνική Υπηρεσία και τους αρμόδιους Δασολόγους, ενώ οι άλλες  τρεις βρίσκονται στο στάδιο υπογραφής σύμβασης με τους αναδόχους για  την εκπόνησή τους.  Επίσης, συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν επτά πίνακες υλοτομίας και  εκκρεμεί η ολοκλήρωση και ενός ακόμη.

Οι 5 μελέτες που δρομολογήθηκαν
Μια μελέτη συντάσσεται χωρίς κόστος εκ των… έσω, δηλαδή από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενώ για άλλες τέσσερις μελέτες
προσφέρθηκαν πολύ μεγάλες εκπτώσεις από τους συμμετέχοντες στους
διαγωνισμούς.
Αναλυτικά:
-Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Φλαμπουραρίου:
Προϋπολογισμός 72.500,17 ευρώ με ΦΠΑ, ο διαγωνισμός ξεκίνησε στα
τέλη του 2016 και ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία «Αναστασίου Γ. –
Μπαλτογιάννη Φ. – Τασούλας Ε. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Sylvestris»
Ο.Ε. προσφέροντας έκπτωση 75,03%. Η σύμβαση που υπογράφτηκε
ήταν 18.104 ευρώ με ΦΠΑ.
Η μελέτη έχει ήδη συνταχθεί και αναμένεται η έγκριση από τις αρμόδιες
Δασικές Υπηρεσίες για να παραληφθεί από το Δήμο και να μπορεί να
εφαρμοστεί.
-Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Καστανώνα:
Πρόκειται για μελέτη που συντάσσεται ήδη από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου και ειδικότερα από τους Δασολόγους της Υπηρεσίας και
μόλις ολοκληρωθεί θα αποσταλεί για έγκριση από τις αρμόδιες Δασικές
Υπηρεσίες.
-Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Σκαμνελίου:
Προϋπολογισμός 75.744,04 ευρώ με ΦΠΑ, ο διαγωνισμός έγινε τη
χρονιά που διανύουμε και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία
«Αναστασίου Γ. – Μπαλτογιάννη Φ. – Τασούλας Ε. Ο.Ε.» με διακριτικό
τίτλο «Sylvestris» Ο.Ε. προσφέροντας έκπτωση 83%.
Η σύμβαση ανάθεσης αναμένεται να υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους
ή τις πρώτες μέρες του 2018 για να ακολουθήσει η εκπόνησή της. Το
συνολικό κόστος με ΦΠΑ είναι 12.873, 68 ευρώ. -Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Βοβούσας: Προϋπολογισμός
78.782,29 ευρώ με ΦΠΑ, ο διαγωνισμός έγινε το 2017 και ανάδοχος
αναδείχθηκε ο Χρήστος Θ. Τσουμάνης με έκπτωση 84%.
Αναμένεται σύντομα η υπογραφή της σύμβασης, για να αρχίσει η
εκπόνηση της μελέτης, συνολικού κόστους 12.605,17 ευρώ με ΦΠΑ.
-Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Ελατοχωρίου:
Προϋπολογισμός 82.951,59 ευρώ με ΦΠΑ, ανάδοχος αναδείχθηκε η
Παρασκευή Τσιτούρα με έκπτωση 79,80% και η διαδικασία βρίσκεται
στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης που θα είναι ύψους 16.756, 22
ευρώ με ΦΠΑ.
Συνέχεια με άλλες 5 το 2018
Και στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ζαγορίου, που πρόσφατα
εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, περιλαμβάνεται η εκπόνηση
άλλων πέντε Διαχειριστικών μελετών από ίδια έσοδα και αξιοποίηση των
πιστώσεων που εξοικονομήθηκαν από τις μεγάλες εκπτώσεις που
δόθηκαν στις 4 που ανατέθηκαν ή ανατίθενται άμεσα.
Πρόκειται για τις νέες Διαχειριστικές μελέτες των δημοτικών δασών,
Ηλιοχωρίου με προϋπολογισμό 69.179,95 ευρώ με ΦΠΑ, Φραγκάδων
με προϋπολογισμό 65.000 ευρώ με ΦΠΑ, Καβαλαρίου με
προϋπολογισμό 43.198, 67 ευρώ με ΦΠΑ, Δόλιανης με προϋπολογισμό
42.777,30 ευρώ με ΦΠΑ και Λάιστας με προϋπολογισμό 113.918,11
ευρώ με ΦΠΑ.

Συντάχθηκαν 8 πίνακες υλοτομίας
Σημαντικοί και αναγκαίοι για να αξιοποιηθούν τα δάση του Ζαγορίου  από τους δασεργάτες και για ατομικές ανάγκες των κατοίκων είναι οι  πίνακες υλοτομίας.  Το 2017 που σε λίγο ολοκληρώνεται προωθήθηκαν από το Δήμο  συνολικά οκτώ πίνακες για ισάριθμα δάση, με την συμβολή των  Δασολόγων και της Τεχνικής Υπηρεσίας.  Ειδικότερα, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό ανατέθηκε η σύνταξη των  (2ων) πινάκων υλοτομίας για τα δημοτικά δάση Βοβούσας, Ελατοχωρίου  και Σκαμνελίου. Από δωρεά ιδιώτη μελετητή προς τον τοπικό δασικό  συνεταιρισμό ο πίνακας του δημοτικού δάσους Δόλιανης και από τους  Δασολόγους του Δήμου συντάχθηκαν οι πίνακες για τα δάση  Καβαλαρίου, Ηλιοχωρίου, Λάιστας και προς ολοκλήρωση βαίνει και  αυτός του δάσους Φραγκάδων.