Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η εταιρεία ΒΙΟΖΩΗΣ ΑΕ ζητά θερμαστή

Απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.Πληροφορίες στο τηλέφωνο ....
2651091605 απο 10:00-15:00.
Για κατάθεση βιογραφικών η διεύθυνση είναι 7ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννινων-Αθηνων.