Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Προσλήψεις τριών εργαζομένων στην εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

Στέλεχος Παραγωγής και Συντήρησης, Τεχνικός για τα τμήματα συντήρησης και Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λιανικής & Super Market

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε. με έδρα στα Ιωάννινα ζητά να προσλάβει απόφοιτο ΤΕΙ ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης για τη στελέχωση των τμημάτων παραγωγής και συντήρησης, Τεχνικό για τα τμήματα συντήρησης και Υπεύθυνο Ανάπτυξης Λιανικής & Super Market. Για τη θέση του απόφοιτου ΤΕΙ ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης για τη στελέχωση των τμημάτων παραγωγής και συντήρησης, κύριες αρμοδιότητες είναι:
η συμμετοχή στην συντήρηση των μηχανημάτων και η επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας. Ως απαραίτητα προσόντα είναι: ο τίτλος σπουδών Τ.Ε.Ι. ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης, η σχετική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, η ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε περιβάλλον πίεσης, η ευελιξία και το ομαδικό πνεύμα. Η εταιρεία παρέχει: σταθερό μισθό, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, δυνατότητα εξέλιξης και σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον. Για τη θέση του απόφοιτου ΤΕΙ ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης για τη στελέχωση των τμημάτων παραγωγής και συντήρησης, κύριες αρμοδιότητες είναι: η συμμετοχή στην συντήρηση των μηχανημάτων και η επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας. Ως απαραίτητα προσόντα είναι: επιθυμητός τίτλος σχετικός τίτλος σπουδών, η σχετική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, η ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε περιβάλλον πίεσης, η ευελιξία και το ομαδικό πνεύμα. Η εταιρεία παρέχει: σταθερό μισθό, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, δυνατότητα εξέλιξης και σύγχρονο, δυναμικό περιβάλλον. Για τη θέση του υπεύθυνου ανάπτυξης λιανικής & Super Market, κύριες αρμοδιότητες είναι: η διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου στην περιοχή ευθύνης (Ιωάννινα και όμορους νομούς), η επίτευξη στόχων πωλήσεων, η επιθεώρηση σημείων πώλησης, το Merchandising των προϊόντων της εταιρείας, η υλοποίηση και παρακολούθηση ενεργειών προβολής και προώθησης, η παρακολούθηση και καταγραφή στοιχείων του ανταγωνισμού, η επίβλεψη, αξιοποίηση και προστασία παγίων και η αναγνώριση ευκαιριών. Ως απαραίτητα προσόντα είναι: επιθυμητός τίτλος σπουδών, η εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η καλή γνώση Η/Υ και χειρισμού εφαρμογών ΜS OFFICE, να είναι κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου, να διαθέτει ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων και προσήλωση στο αποτέλεσμα, να έχει δεξιότητες προγραμματισμού και οργάνωσης, ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε περιβάλλον πίεσης, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα. Η εταιρεία παρέχει: σταθερό μισθό, πρόσθετο bonus, εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρικό κινητό και tablet, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, δυνατότητα εξέλιξης και σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον. Για πληροφορίες και υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων: τηλ: 26510-61951, 62111, 63673, e-mail: info@vikoswater.gr