Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η εταιρία Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.,ζητά Υπεύθυνο Διακίνησης Εταιρικού Στόλου


Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών ζητεί για μόνιμη εργασία, στο εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων :
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:
-Υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τη σωστή δρομολόγηση ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων φορτηγών, εθνικών και διεθνών μεταφορών
-Διαχείριση και έλεγχος, fleet management - διαχείριση στόλου ανά όχημα και αποσπώμενο εξοπλισμό .
-Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κόστους μεταφοράς - καυσίμων.
-Διαχείριση και έλεγχος εξοπλισμού, ανταλλακτικών και αναλωσίμων
-Διαχείριση και τεχνικός έλεγχος οχημάτων, αδειοδοτήσεων και ασφαλιστικών καλύψεων.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα – χαρακτηριστικά:
-Πτυχίο Α.Ε.Ι - ΤΕΙ
-Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
-Άριστη γνώση Η/Υ
-Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
-Διοικητικές ικανότητες και δυναμική προσωπικότητα