Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2018

Τις προτεραιότητές του για το 2018 καθόρισε ο Δήμος της Πρέβεζας στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως τονίστηκε από το Δήμαρχο Πρέβεζας κ.Μπαΐλη παρά τα όποια προβλήματα έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση ο Δήμος αξιοποιώντας τις δικές του δυνάμεις και τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα οργανώνει τη...
δράση του δίνοντας προτεραιότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Στους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη, η ενίσχυση των υποδομών μεταφορών, η ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας καθώς και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η κοινωνική ένταξη και η καταπολέμηση διακρίσεων. Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που ξεχωρίζουν είναι η ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (με την προκήρυξη ανάθεσης πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών), η επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην παλιά πόλη της Πρέβεζας αλλά και στους λοιπούς οικισμούς, μελέτες και δράσεις εξυγίανσης του Αμβρακικού Κόλπου και των εκβολών του Λούρου ποταμού, μελέτες ,επικαιροποιήσεις υφισταμένων και αντίστοιχες δράσεις με στόχους και σκοπούς την προστασία ανάδειξη και προβολή των αισθητικών δασών του Δήμου ,δράσεις βελτίωσης και επέκτασης κοινωνικών υπηρεσιών για νήπια, νέους, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ, δράσεις τουριστικής ανάπτυξης αλλά και παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού.