Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ζητείται Υδροθεραπευτής/τρία,από το Epirus Sports and Health center

Ζητείται ,Υδροθεραπευτής/τρία με πλήρη απασχόληση, για την κάλυψη των αναγκών του νέου σύγχρονου υδροφυσιοθεραπευτηριου, στο Epirus Sports and Health center στα Ιωάννινα. Ο ενδιαφερόμενος/η, θα πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου Φυσικοθεραπείας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κάτοχος τίτλου καθηγητή Φυσικής Αγωγής με...
ειδικότητα κολύμβησης και εξειδίκευση στην υδροθεραπεία, ή απόφοιτος ΙΕΚ με ειδικότητα υδροθεραπευτή και να έχει ανάλογη εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο hydrophysio.eshc@gmail.com