Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Η εταιρία Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.,ζητά Βοηθό Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία
δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών ζητεί για μόνιμη εργασία,
στα Ιωάννινα, Βοηθό Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.Προσόντα:
-Πτυχίο ΙΕΚ. / ΕΠΑΛ σχετικής κατεύθυνσης
- Άριστη γνώση Αγγλικών
- Γνώσεις Η/Υ - Άριστη γνώση excel.
- Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για συνεργασία
-Επιθυμητή Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
nikoleta.angeli@nitsiakos.gr