Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ:Για μια ακόμη φορά το προεδρείο αγνόησε το ρόλο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης

Η παράταξή μας λυπάται που για μια ακόμη φορά και σε ένα τέτοιο κορυφαίο γεγονός, όπως είναι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, η Δημοτική Αρχή επανέλαβε τον κακό εαυτό της, υποβαθμίζοντας και το θέμα αλλά και τον ίδιο το θεσμό της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επανειλημμένα επισημάναμε στη Δημοτική Αρχή, την μεθοδευμένη πρακτική της να μη ενημερώνει έγκαιρα τους δημοτικούς συμβούλους των άλλων παρατάξεων, και να...
δυσχεραίνεται το έργο του ελέγχου των στοιχείων εκείνων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του σώματος. Παρά τις προειδοποιήσεις μας η Δημοτική Αρχή εξακολουθεί να οδηγείται στον ολισθηρό δρόμο της αδιαφορίας και της απαξίωσης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Χθες αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε από την συνεδρίαση, διότι για μια ακόμη φορά το προεδρείο αγνόησε το ρόλο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και δεν φρόντισε έγκαιρα να αποστείλει τα εισηγητικά έγγραφα με την επάρκεια στοιχείων του τεχνικού προγράμματος του 2018, με αποτέλεσμα να μη παρέχεται ικανός χρόνος μελέτης τους από τους Δημοτικούς συμβούλους. Ενώ η παράταξη μας, δια του επικεφαλής κ. Νίκου Γκόντα, ζήτησε την αναβολή συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος, εν τούτοις δια του Δημάρχου η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε χωρίς δικαιολογίες με συνέπεια η αποχώρησή μας να είναι η μόνη διέξοδος. Η αποχώρηση από την συνεδρίαση είναι μια πράξη έντονης αντίδρασης προς ηθελημένες και μεθοδευμένες πράξεις της Δημοτικής Αρχής, η οποία με αυτές τις πράξεις έχει μετατρέψει το Δημοτικό Συμβούλιο, ως υπόθεση συμπολίτευσης, αγνοώντας τα δικαιώματα όλων των συμβούλων των άλλων παρατάξεων. Προειδοποιούμε την Δημοτική Αρχή ότι αν δεν συμμορφωθεί, θα αναγκαστούμε και στο μέλλον να πράξουμε το ίδιο και την ευθύνη για αυτό θα τη φέρει εξ ολοκλήρου η ίδια η και ιδιαίτερα το προεδρείο. Πρόθεσή μας είναι να συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με γνώση, θέση και άποψη ως τόσο η Δημοτική Αρχή επιχειρεί αλαζονικά να αρνείται τα στοιχειώδη για την δημοκρατική λειτουργία του σώματος. Ο χαρακτηρισμός του επικεφαλής της παράταξής μας ότι το πρόγραμμα έργων ήταν «πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ειρημένοι» αποδίδει την πραγματικότητα για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος.