Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΕΒΕΖΑ:Δύο οικίσκοι στο στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στην Φιλιππιάδα, ως αίθουσες διδασκαλίας για τα προσφυγόπουλα

Την προμήθεια τριάντα προκατασκευασμένων οικίσκων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας για την εκπαίδευση παιδιών-προσφύγων προσχολικής ηλικίας ενέκριναν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ερευνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Δύο από τους οικίσκους αυτούς θα...
τοποθετηθούν στο στρατόπεδο Πετροπουλάκη στην Φιλιππιάδα ενώ μαζί με τις αίθουσες θα διατεθούν για τον ίδιο σκοπό ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις και όποια άλλη απαιτούμενη υποδομή.