Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Οι αρχαιρεσίες της Αδελφότητας Σκλιβανιτών Ιωαννίνων

Την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, στο καφενείο του Ιωάννη Τζοβάρα, Κουγκίου 22, θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες της Αδελφότητας Σκλιβανιτών Ιωαννίνων, όπως προβλέπονται στο καταστατικό.
Συγκεκριμένα, θα γίνει απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ενώ στη συνέχει θα γίνουν εκλογές για την...
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η συμμετοχή όλων των ΣΚλιβανιτών, μελών της Αδελφότητας, στη διαδικασία αυτή θα ενισχύσει σημαντικά το νέο ΔΣ που θα προκύψει από τις εκλογές.

Για το ΔΣ
Βασίλης Μαγγιώρος
Πρόεδρος