Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΗΠΕΙΡΟΣ-Έργα υποδομής για τις πλημμύρες

Την ολοκλήρωση έως τον Φεβρουάριο των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας οι οποίες θα περιγράφουν πέρα από τις περιοχές υψηλού κινδύνου, τις συνέπειες των πλημμυρών για κάθε περιοχή, το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα αλλά και τα έργα υποδομής που θα πρέπει να γίνουν ανά περιοχή προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελος. Η δε χρηματοδότηση αυτών των...
κατασκευαστικών έργων θα προέλθει από όλους τους διαθέσιμους πόρους, συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Σύμφωνα με τον κ.Φάμελλο η Ελλάδα διέθετε χάρτες επικινδυνότητας πλημμυρών από το 2012, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πληγείσες περιοχές της Μάνδρας και της Νέας Περάμου. Σύμφωνα με τον χάρτη αυτό στις περιοχές με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας στην περιοχή της Ηπείρου εντάσσονται μεταξύ άλλων ο μέσος ρους του Ποταμού Λούρου, η πεδιάδα της Πρέβεζας, οι πεδιάδες Άρτας (χαμηλή ζώνη ποταμών Λούρου-Αράχθου) καθώς και οι χαμηλές περιοχές λεκάνης ποταμού Αχέροντα και κλειστής λεκάνης Μαργαριτίου. Όπως περιγράφεται στο πρόσφατο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, ο ποταμός Αχέροντας παρουσιάζει ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πλημμύρες εκτός της κοίτης και εντός του οικισμού με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ακόμα μεγαλύτερο τμήμα της παραλιακής περιοχής και να πλήττονται μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις καθώς και διάφοροι οικισμοί της περιοχής (Οικισμοί Μεσοπόταμος, Τσουκνίδα, Βαλανιδοράχη, Αμμουδιά, Καναλάκι, Καστρί, Γλυκή, Ποταμιά, Βουβοπόταμος, Κωρονόπουλο, Θεμέλιο και Ξηρόλοφος ).Σε ότι αφορά τον ποταμό Λούρο οι οικισμοί που διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας είναι ο οικισμός Πέτρα, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα όλων των σεναρίων, τα όρια του οικισμού Φιλιππιάδα που συνορεύουν με τον π. Λούρο , τα όρια του οικισμού Λούρου που γειτονεύουν με τον παραπόταμο που διέρχεται από τον εν λόγω οικισμό , ο Άγιος Σπυρίδωνας και η Καμπή .Σε ότι αφορά την φυσική κοίτη του ποταμού Λούρου ανάντι του φράγματος όπως διαπιστώνεται αυτό μπορεί να διοχετεύσει με ασφάλεια τον όγκο νερού χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας οικισμοί ή τεχνικά έργα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο «χάρτης» με τον βαθμό επικινδυνότητας που διατρέχει η παράκτια ζώνη της Ηπείρου από μια ενδεχόμενη ανύψωση της στάθμης της θάλασσας. Για την περιοχή της Πρέβεζας εκτιμάται ότι η ανύψωση μπορεί να ανέλθει από 0,81 εκατοστά έως 1 μέτρο όταν το ανώτερο επίπεδο στις ακτές της Ηπείρου προσδιορίζεται στο 1 μέτρο και 23 εκατοστά.