Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση» που στόχο έχει να βοηθήσει του Δήμους να αξιολογήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, καθώς και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους προς τους Δημότες.
Στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία μεταξύ των Δημοτικών Υπαλλήλων και υπηρεσιών που προάγουν την ...
αποδοτικότητα του Δήμου και την αποτελεσματικότητα των εργασιών που παρέχουν.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβράβευση του Δήμου μας με το Σήμα Αριστείας είναι η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης του Δήμου που αφορά σε 12 (δώδεκα) Ευρωπαϊκούς τομείς Χρηστής διακυβέρνησης, ειδικότερα σε:
1. Συμμετοχή, Εκπροσώπηση, Δίκαιη διεξαγωγή των εκλογών
2. Ανταπόκριση
3. Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα
4. Διαφάνεια
5. Κράτος δικαίου
6. Δεοντολογία
7. Δεξιότητα και Ικανότητα
8. Καινοτομία και Δεκτικότητα στην Αλλαγή
9. Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός
10. Υγιής οικονομική διαχείριση
11. Ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτισμική διαφορετικότητα και κοινωνική συνοχή
12. Λογοδοσία
Καλούμε λοιπόν όλους τους δημότες - κατοίκους, να συμπληρώσουν τα ανώνυμα ερωτηματολόγια και να βοηθήσουν τον Δήμο μας να βραβευτεί. Σημειώνουμε ότι υπεύθυνοι για την μελέτη τους έχουν ορισθεί εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το ερωτηματολόγιο προς πολίτες έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/4WmDzPbCr1qNDBE52
Παρακαλείσθε για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων μέχρι τις 15 Νοεμβρίου στις 17:00 η ώρα.
Γραφείο Δημάρχου
Ηγουμενίτσας