Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν.

Συγκροτήθηκε στις 6-11-2017 σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της  Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Β/Δ Ελλάδας & Νήσων, που εκλέχθηκε στις εκλογές στις  29 Οκτωβρίου 2017.

 Η σύνθεσή του έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ...
 
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΜΗΤΣΙΜΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΕΣΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν.


         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ