Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Απάντηση της 6ης ΥΠΕ,στον Φίλιππο Σιάκα,για τα περί πολιτικής δίωξης

Με αφορμή δημοσιεύματα περί πολιτικής δίωξης ιατρών που ελέγχονται για παραβάσεις στη συνταγογράφηση επιθεμάτων, θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξής: Αποτελεί ουσιαστικό συστατικό στοιχείο της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας η ηθικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ιδιαίτερα σε συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και η αντιμετώπιση φαινομένων διασπάθησης των...
ασφαλιστικών εισφορών που διαχειρίζεται ο ΕΟΠΥΥ ή των χρημάτων του κρατικού προϋπολογισμού είναι αναγκαία συνθήκη για την παροχή στον πολίτη των υπηρεσιών υγείας που δικαιούται. Αυτή η κατεύθυνση ακολουθείται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες συνταγογράφησης φαρμάκων ή συσκευών, παραπομπής σε εξετάσεις, προμήθειας υλικών κλπ. Σε κάθε περίπτωση ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία διερεύνησης του πιθανού αδικήματος και η πειθαρχική διαδικασία εφ’ όσον υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις. Η ενοχή ή μη του εξεταζομένου διαπιστώνεται μόνο με την τελεσίδικη απόφαση. Η προσπάθεια της χρηστής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων του δημόσιου συστήματος υγείας μπορεί να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα με την ενεργή συμβολή όλων όσων δικαιούνται των υπηρεσιών του. Ως εκ τούτου η ενδεχόμενη πολιτική ιδιότητα εμπλεκομένου σε τέτοιες υποθέσεις ιατρού, αφορά τον ίδιο και μόνο. Η άσκηση, όμως, του ιατρικού έργου του στο δημόσιο σύστημα υγείας υπόκειται υποχρεωτικά στον έλεγχο των εντεταλμένων οργάνων της πολιτείας.