Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Τα SEP MARKETS Παπαδόπουλος,ζητούν υπάλληλο

Η εταιρία SEP MARKETS Παπαδόπουλος αναζητά ένα άτομο για τη στελέχωση της θέσης: Sales & Digital Marketing Assistant/Web developer
Κύριες αρμοδιότητες:

• Υποστήριξη επικοινωνιακών ενεργειών marketing
• Διαχείριση & κατασκευή ιστοσελίδων (SEO-CMS - WordPress-Joomla)
• Παρακολούθηση ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς
• Δημιουργία και παρακολούθηση διαφημίσεων στο Google Adwοrds
• Δημιουργία και διαχείριση social media campaigns
• Διαχείριση των online ενεργειών marketing (email marketing, web, social media) Facebook/Instagram/Twitter
• Γνώση και χρήση πλατφόρμας Adobe (Photoshop - Premiere etc.)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Ικανότητα γραφής & προσαρμογής κειμένων (ελληνικά, αγγλικά)
• Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού ενεργειών
• Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ευελιξίας
• Εξοικείωση με την χρήση προγραμμάτων Η/Υ.
• Άπαραιτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Θα ληφθούν υπόψη τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα
Τα βιογραφικά σας στέλνονται στο e-mail :
 cv-web@sepmarket.gr