Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ:Ευχαριστήριο του Κ.Υ.Πραμάντων στον αντιδήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων Βαΐτση Νικόλαο


Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πραμάντων, ευχαριστούν τον Αντιδήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων Βαΐτση Νικόλαο, για τις άμεσες ενέργειες που έκανε και...
τοποθετήθηκαν ράφια τύπου ντέξιον ώστε να τακτοποιηθεί το υγειονομικό υλικό και να ταξινομηθεί το αρχείο του κέντρου υγείας.