Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Σχέδιο δράσης για τη μείωση των αέριων ρύπων

Σχέδιο δράσης για τη μείωση των αέριων ρύπων εκπονεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας υλοποιώντας τη δέσμευση της αυτοδιοίκησης για το Κλίμα και την Ενέργεια. Το σχέδιο βρίσκεται σε πρωτόλεια μορφή και οι δημότες καθώς και επιχειρήσεις μέσω της ...
δημόσιας διαβούλευσης που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Δήμου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις και να διατυπώσουν σχόλια.