Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Εξειδικευμένα σεμινάρια GIS

  • Μαθήματα για όλα τα επίπεδα και χρήσεις 
  • Ουσιαστικές γνώσεις...


  • Πιστοποιήσεις από ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ή ECDL GIS Εκπτώσεις για ανέργους - φοιτητές - παλιούς μαθητές Future Voice εώς 50% 
  • Περισσότερα για τις πιστοποιήσεις: CBPGIS CUGIS CUGAG CCMG GISPro  
Future Voice
☎ 2651020777
Ναπ. Ζέρβα 42 Ιωάννινα
www.futurevoice.edu.gr