Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Τι θα συζητηθεί στη Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων

Την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, και ώρα 13.00 συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.
2. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο ...
πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Άρτας 2017.
3. Έγκριση ένταξης εκδήλωσης στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας 2017.
4. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων 2017.