Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Υπηρεσίες υδρομέτρησης από το ΤΕΙ Ηπείρου στον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων

Για δεύτερη συνεχόμενη αρδευτική περίοδο, το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση εισροών και εκροών στη φυτική παραγωγή και τα έργα πράσινου» (με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Τσιρογιάννη) παρείχε στον...
Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδας Άρτας υπηρεσίες υδρομέτρησης στα σημεία εισόδου νερού από τους ποταμούς Άραχθο και Λούρο στο συλλογικό δίκτυο του οργανισμού. Να θυμίσουμε εξάλλου ότι με βάση τις μετρήσεις αυτές ο ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας εξασφάλισε άδεια χρήσης υδάτων για τις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής.