Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΗΠΕΙΡΟΣ-Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακού Συμβουλίου
         Συνεδρίαση Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

 Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου  2017 και ώρα 15.00,  συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου  με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 6ης/10-7-2017 και 7ης/31-7-2017 τακτικής ...
συνεδρίασης Π.Σ.

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Β΄ τρίμηνο έτους 2017.
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

3. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών AREPO.
(εισήγηση: η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων)

4. Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση της χρήσης ακινήτου  με δημοπρασία, εκ νέου, αγροτεμαχίου στην περιοχή Βάλτος, Μπόιδα Μαυρής, Ν. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 4 παρ. 1α  του Ν 4061/2012, όπως ισχύει.

5. Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2017.
(εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης-Απασχόλησης-Εμπορίου & Τουρισμού)

6. Τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας, ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄)
(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δημ. Σιώλος)

7. Έγκριση ορισμού εκπροσώπων για το ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ..
(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας)

8. Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων.
(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)


Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων
Την Παρασκευή 22-9-2017 και ώρα 13.00  συνεδριάζει η Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.
2. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Άρτας 2017.
3. Έγκριση ένταξης εκδήλωσης στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας 2017.
4. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων 2017.

Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
 Την Παρασκευή 22-09-2017 και ώρα 12.00 μ.  συνεδριάζει η  Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Ενημέρωση των μελών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη Άρτας με θέμα «Πολιτικές Ισότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας».