Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο των οικοδομικών έργων

Η Κοινοπραξία Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας Α.Ε. (ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.) γνωστοποιεί στους πολίτες της Πρέβεζας ότι, αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο των οικοδομικών έργων στη χερσαία ζώνη της ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ, θα ξεκινήσουν τα έργα στο θαλάσσιο μέτωπο και τη λιμενολεκάνη της μαρίνας. Από την επόμενη εβδομάδα (και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017) θα εκτελούνται λιμενικά έργα έτσι ώστε να υλοποιηθούν όλες οι ...
προβλεπόμενες υποδομές-κατασκευές. Οι εν λόγω εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός τετραμήνου. Η Κοινοπραξία έχει προβλέψει ώστε να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι αναπόφευκτες εργασίες όχλησης.Για λόγους ασφαλείας και προστασίας των πολιτών, η Κοινοπραξία θα προχωρήσει στην τοποθέτηση προσωρινής περίφραξης του εργοταξίου (με τα προβλεπόμενα ηχοπετάσματα).Ελπίζουμε ότι με τη νέα σεζόν και με την αποπεράτωση των έργων, η μαρίνα θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει.Ο χώρος θα είναι και πάλι προσβάσιμος από όλους τους πολίτες καθώς θα υπάρχει χώρος περιπάτου, παιδικές χαρές αλλά και διάφοροι χώροι αναψυχής. Η Κοινοπραξία σκοπεύει με την ολοκλήρωση των έργων, στην άμεση πρόσληψη όλων των εργαζομένων των απαιτούμενων ειδικοτήτων.Η ολοκλήρωση όλων των έργων υποδομής θα σημάνει την κατασκευή μιας σύγχρονης και ελκυστικής μαρίνας η οποία θα αναβαθμίσει τόσο την πόλη μας όσο και την ευρύτερη περιοχή του Ιονίου. Θα είναι η πρώτη μαρίνα η οποία κατασκευάζεται και θα λειτουργεί στην περιφέρεια της Ηπείρου.Στόχος είναι η προσέλευση περισσότερων και μεγαλύτερων σκαφών, προκειμένου να αναβαθμιστεί η πόλη, με άμεσα και έμμεσα οφέλη για όλους τους πολίτες, καθώς τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός και ιδιαίτερα ο θαλάσσιος τουρισμός είναι σε διαρκή άνοδο.Παρακαλούμε θερμά για την κατανόηση όλων των πολιτών της Πρέβεζας για τυχόν όχληση η οποία θα προκληθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των λιμενικών έργων.