Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΙ Ηπείρου-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική-Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη

Στις 6 και 7 Οκτωβρίου του 2017 ξεκινάει ο τρίτος κύκλος σπουδών, ενώ ολοκληρώνεται ο πρώτος και είναι σε εξέλιξη ο δεύτερος, του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Λογιστική-Χρηματοοικονομική και στη Διοικητική Επιστήμη στις ...
κατευθύνσεις : α) Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική και β) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Η χρονική διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα με τριάντα περίπου φοιτητές ανά κατεύθυνση. Λόγω της αυξημένης ζήτησης, για τον τρίτο κύκλο σπουδών κατατέθηκαν εκατό (100) αιτήσεις, έγινε αξιολόγηση στη βάση επιστημονικών και επαγγελματικών κριτηρίων.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από αξιολόγηση πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Ο Διευθυντής του ΜΠΣ
Ναξάκης Χάρης, Καθηγητής