Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικο συμβούλιο Σουλίου

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή στις 22 Σεπτεμβρίου στις 18:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 28 θέματα:
ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017
ΘΕΜΑ 2o: Αντικατάσταση τακτικού και...
αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου».

ΘΕΜΑ 3o: Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔευτεροβάθμιαΣχολική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου».

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Σουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ‘ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ Α.Ε.’ και ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση Μετόχων του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ‘ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.»

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπανών εορτασμού μνήμης 49 Προκρίτων Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση εκδηλώσεων κατά τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης (Λάμποβος2017)»