Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Αιτήσεις για διαμονή στις φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου

Από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 9 Οκτωβρίου θα πρέπει να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση οι πρωτοετείς φοιτητές που επιθυμούν να διαμείνουν στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Για την υποβολή της αίτησης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής στην εφαρμογή του ...
Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eregister.it.minedu.gov.gr
Οι αιτήσεις για διαμονή στις φοιτητικές εστίες θα πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: http://merimna.uoi.gr
Επίσης ηλεκτρονικά παρέχονται όλες οι σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τους φοιτητές. Μετά την οριστική αποστολή της αίτησης δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.Μετά την υποβολή της αίτησης, για να θεωρηθεί έγκυρη, οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα στο Τμήμα Πρόνοιας (Δικαιολογητικά Διαμονής Φ.Κ.Π.Ι. – Πρωτοετών 2017), Τηλ.: +30-26510-05466.