Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΗΠΕΙΡΟΣ - Και με ηλεκτρονική ψηφοφορία οι εκλογές στα Επιμελητήρια

Τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας που εμπεριέχεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/881 και άλλες διατάξεις», ορίζει ότι, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης, μπορούν να διεξαχθούν και με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές στα...
Επιμελητήρια θα διεξαχθούν μεταξύ 1ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017. Επίσης, στην ίδια τροπολογία ρυθμίζεται η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου των επιμελητηρίων. Ειδικότερα, ο αριθμός των αιρετών μελών του οργάνου συναρτάται με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του επιμελητηρίου, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της αντιπροσωπευτικότητας και της λειτουργικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, ρυθμίζεται το δικαίωμα ψήφου των μελών του Επιμελητηρίου και ορίζονται οι προϋποθέσεις κατάρτισης του ψηφοδελτίου. Ταυτόχρονα, η εισαγωγή ποσόστωσης φύλου στα ψηφοδέλτια, ίσης με το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού του Διοικητικού Συμβουλίου, επιδιώκει την ενίσχυση της εκπροσώπησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον θεσμό.