Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Υπεγράφη από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, η εγκύκλιος για την υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων

Εγκύκλιος με θέμα «Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων»
Υπεγράφη από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, και αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η εγκύκλιος με θέμα «Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων».
Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο δίνονται οι απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες για την ομαλή μετάβαση στους νέους ...
Οργανισμούς.
Ειδικότερα επισημαίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την κατανομή των θέσεων ανά οργανική μονάδα, την κατάταξη του προσωπικού και την τοποθέτηση των υπαλλήλων.
Εντός των ημερών θα αποσταλούν και οι σχετικές οδηγίες για τη δημιουργία του Ψηφιακού Οργανογράμματος ενόψει και της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.